Foto: Vecislavas Popa via Pexels

Recent zei ik tegen een groep kennissen: ‘Opruimen? I love it’.  Met open mond en vol verbazing werd ik aangestaard. Bij het denken aan opruimen gaan bij velen de mondhoeken naar beneden en worden neuzen gekruld. 

Waarom wordt opruimen vaak niet als een ontspannende, leuke activiteit ervaren? Volgens mij zijn er verschillende oorzaken. Ten eerste krijgt het van onze maatschappij een negatieve connotatie.  Daarnaast wordt opruimen te weinig aangeleerd, mede omdat het in de samenleving als een ondergeschikte taak wordt gezien. Wat begrijpen we überhaupt onder de term ‘opruimen’? Hoe pakken we het aan?  Waar moet je beginnen? En hoeveel tijd moet je voorzien? 

Opruimen vind ik zo leuk dat ik er zelfs mijn beroep (Professional Organizer) van gemaakt heb.  Ik gebruik de DENK-DECLERCK-DOE-methode; een eigen ontwikkelde techniek. Ik ervaar opruimen als een aangename activiteit omdat ik niet halsoverkop begin, maar eerst ‘DENK’.  Dat hoeft maar enkele minuten te duren. Ik denk na over het resultaat van het opruimen en zie dit al levendig voor me. Wauw, rust! Het resultaat op zich werkt voor mij al belonend. Daarnaast beloof ik mezelf een lekkere kop koffie na het opruimen. In een korte reflectie komt ook aan bod wat ik zal opruimen. Begin niet te groot, bijvoorbeeld met één lade. Ik denk na hoe ik dat zal aanpakken. Dan bedenk ik welk motiverend muziekje ik hierbij zal opzetten. En ik vraag me af hoeveel tijd ik nodig heb. Is het haalbaar om dit nu te doen of plan ik het beter op een ander moment? Dit kort reflectiemoment voorkomt frustratie tijdens het opruimen zelf.

Vervolgens schrijf ik dit kort op (DE-CLERCK, want een klerk is iemand die administratieve taken uitvoert). Zaken opschrijven geeft overzicht en rust in je hoofd. Door op te schrijven maak je een soort ‘commitment’ met jezelf en heb je meer kans dat je je taak effectief uitvoert. 

De laatste fase is de ‘DOE-fase’.  Maar daarover later meer.

Dus: 

° ‘DENK-fase’: denk even na voordat je aan het opruimen begint.

  • Denk aan het resultaat na de opruimactie.  Dit kan een motivator zijn. 
  • Denk wat je zal opruimen. Begin klein; bijvoorbeeld één lade, portefeuille, handschoenenkastje, ….
  • Denk na hoe je zal opruimen. Maak het aangenaam met een fijn muziekje, blijf in dezelfde ruimte tijdens het opruimen (focus), maak foto’s (voor en na), vraag hulp van een vriendin, …
  • Denk na over de tijd die nodig is voor deze opruimactie. En heb je er nu tijd voor of plan je het in op een ander moment?
  • Denk na over je beloning na het opruimen.  Dit kan voor iedereen anders zijn.  Voorbeelden zijn: een lekkere kop koffie of thee, een telefoontje naar een vriendin, een leesmomentje, … 

° ‘DE-CLERCK-fase’: schrijf kort je aanpak neer.

  • Het geeft overzicht; je zet letterlijk alles op een rijtje.
  • Het zorgt voor rust; je schrijft het van je af.
  • Je gaat een ‘commitment’ met jezelf aan, waardoor er een grotere kans bestaat dat het opruimen effectief gebeurt.

Hopelijk heb je goesting om aan de slag te gaan. En wie weet word je mee enthousiast als iemand zegt; ‘Opruimen? I love it!’ ; -) 

Katrijn Declerck
Ademruimte 
Professional Organizer
[email protected]

Pin It on Pinterest

Share This