Geen categorie

CANNABINOIDS 101 part I (NL + ENG)

“We’ve been encouraged to listen only to our doctors when it comes to our healthcare  – – – and I believe our doctors are good-intentioned, smart and genuinely out to help us. But I also believe it’s time to get back to our roots – – – back to the herbs, plants and fungi that have been available to us and used as potent medicines for healing since the beginning of time.” 

Jenny Sansouci, The Rebels Apothecary
Een flesje CBD olie in een dennenboom.
Foto/picture: Ripley

ENGLISH VERSION: LOOK BELOW!

Even terug in de tijd…

Cannabis is een geslacht van de plantenfamilie Cannabaceae en heeft een flinke reputatie opgedaan de laatste decennia. Het werd als ‘illegale drug’ bestempeld door de overheid en door degenen die haar blindelings volgen. 

Wel, ik kan je vertellen dat cannabis zoveel meer is dan enkel het stigma van onwetendheid waarin deze plant gehuld werd. 
Cannabisplanten werden al in minstens 3000 voor Christus geteeld, en er is bewijs gevonden in de Himalaya’s dat mensen ook 2.500 jaar geleden deze rookten voor hun psychoactieve effecten.  
We kunnen het eerste gebruik van cannabis terugleiden naar Azië, waar het werd beschouwd als één van de vijf fundamentele kruiden van de traditionele Chinese geneeskunde. 
Rond 1541 bracht een Ierse legerarts die werkzaam was in Bengalen (India) het kruid mee naar Groot-Brittannië, waar het gebruikt werd als medicijn tegen o.a. slapeloosheid, chronische pijnen en depressie. 
Aan het einde van de 19e eeuw werd cannabis door verschillende landen op de zwarte lijst gezet. 

Het begon allemaal in de Verenigde Staten, in de vroege jaren 1900. Kort na de Mexicaanse revolutie kwam er een grote immigratiegolf op gang vanuit Mexico naar de zuidelijke staten. 
Deze mensen brachten hun moedertaal, cultuur en gebruiken met zich mee naar hun ‘nieuwe thuis’, waaronder het gebruik van cannabis als medicijn en ontspanningsmiddel.  De Mexicanen noemden deze plant ‘marihuana’, terwijl Amerikanen het hielden op de term ‘cannabis’
Op dat moment was cannabis alom aanwezig in bijna alle aftreksels en medicijnen die toen beschikbaar waren. 
Voor Amerikanen klonk het woord ‘marihuana te buitenlands, zo zeer dat ze er schrik van kregen (ik weet het, het is net zo onnozel als het klinkt).

Net zoals nu, begonnen de media in te spelen op de maatschappelijke angst voor Mexicanen door valse geruchten te verspreiden over “storende Mexicanen” en hun gevaarlijke gebruik van marihuana. Dit terwijl de rest van het land niet eens wist dat de zogenoemde ‘marihuana’ een plant was die ze al in hun medicijnkastje hadden staan. 
De bedoeling was om de Mexicaanse bevolking onder controle te houden, aan te houden en te deporteren, op grond van druggebruik, bij gebruik van marihuana. 
Op dit moment is cannabis legaal in 23 Amerikaanse staten. 
In mijn thuisland België is het bezit of verspreiden van cannabis illegaal. En toch is persoonlijk gebruik van gecontroleerde stoffen, waaronder cannabis, niet illegaal volgens de Belgische wetgeving. Je mag tot 3 gram cannabis bij je hebben voor persoonlijk gebruik. 

Het grootste deel van wetten die rond de controle van substanties en narcotica gaan, dateren van 24 februari 1921. 
Het criminaliseren van drugs in het land werd voornamelijk beïnvloed door internationale beleidsveranderingen, en een globale verschuiving naar strengere controle van druggerelateerde stoffen. 
Vanaf 1919 kwam er een opmerkelijke stijging in druggebruik in België, voornamelijk met cocaïne en morfine. Men dacht grotendeels dat dit een direct gevolg was van het verbod op verkoop en openbaar gebruik van alcohol, na de wet van 29 augustus 1919. Experten denken nu dat de stijging in druggebruik een gevolg was van de verwoesting van Wereldoorlog I. (bron: Wikipedia)

Foto: Ripley

Wat je moet weten over de plant

Tijd om ons de verdiepen in de plant zelf, zodat we hem kunnen begrijpen en correct als medicijn kunnen gebruiken. 
De cannabisplant bestaat uit 483 gekende samenstellingen, waarvan rond de 60 of meer cannabinoïden zijn en hun eigen geneeskrachtige eigenschappen hebben.
De meest gekende samenstellingen, die allemaal samenwerken, zijn:

 • cannabinoïden
 • flavonoïden
 • terpenes

De twee hoofdcannabinoïden zijn delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) en cannabidiol (CBD). Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), is de meest bekende, en is de chemische stof die verantwoordelijk is voor de psychoactieve effecten van cannabis.  

‘The higher the CBD-to-THC ratio in a cannabis product, the less likely you are to feel a high.’ – The Rebels Apothecary 

Zowel CBD als THC hebben exact dezelfde moleculaire structuur. 

 • 21 koolstofatomen
 • 30 waterstofatomen
 • 2 zuurstofatomen

Zowel CBD als THC zijn chemisch vergelijkbaar met ons eigen lichaamsgebonden edocannabinoïde systeem, dat ervoor zorgt dat er een wisselwerking ontstaat met onze cannabinoïde receptoren. 

THC

THC is niet alleen verantwoordelijk voor de psychoactieve effecten maar is ook een bron van andere genezende voordelen. 
Het reduceert- kalmeert – helpt bij:

 • Misselijkheid
 • Migraine en hoofdpijn
 • Depressie en angsten
 • Glaucoma
 • Spatische spieren
 • Weinig eetlust
 • Pijn
 • Ontstekingen 

Er is vooralsnog geen uitsluitend bewijs dat cannabas psychiatrische stoornissen zoals schizofrenie veroorzaakt. 

CBD

CBD is psychoactief, maar op een andere manier dan THC, aangezien het je geen ‘high’ geeft. Het is een van de meest overheersende samenstellingen van de cannabisplant. 
Beide cannabinoïden delen dezelfde medicinale voordelen. CBD echter, geeft niet dezelfde euforische roes die je van THC krijgt. 
Er bestaat nog geen manier om de hoeveelheid cannabinoïden in iemands lichaam te vinden. Daarom zal CBD ook niet te zien zijn op een drugtest. Het staat ook niet op de lijst van stoffen waarvoor gecheckt wordt, aangezien je er niet high van wordt. 
CBD wordt vooral uit hennep gehaald, waar bijna geen THC in zit. 
Het heeft de volgende therapeutische effecten:

 • Helpt bij chronische pijn
 • Gaat migraines tegen
 • Vermindert onstekingen
 • Vermindert angst
 • Vermindert pijn veroorzaakt door endometriose
 • Voorkomt toevallen
 • Helpt bij depressie
 • Helpt bij psychose of geestelijke aandoeningen

CBD kan het verlangen naar drugs, en angsten verminderen bij personen die pas hun heroïne gebruik hebben afgezworen. Het onderzoek wees uit dat degenen die een dosis CBD-medicatie kregen in plaats van een placebo, duidelijk minder verlangende naar heroïne en ook hun angsten verminderde. Dit effect kon een week lang duren na inname van de CBD-medicatie. (bron: Recovery Research Institute)

CBD-isolaten en Full Spectrum CBD-olie: het verschil

Full Spectrum CBD wordt gemaakt van een extract dat (bijna) alle stoffen bevat die van nature aanwezig zijn in de cannabisplant, THC inclusief. 

Toch is de hoeveelheid ervan zo miniem dat je er niet high van wordt. Jammer genoeg is een grote dosis van deze CBD-olie genoeg om teruggevonden te worden op een drugtest. 
Om dit te voorkomen, neem je best kleinere dosissen van full-spectrum CBD or hou het bij een CBD-isolaat. 

CBD-isolaat bevat alleen CBD omdat het afgezonderd wordt van de cannabis. (Het kan bijvoorbeeld ook in een labo gemaakt worden, van suiker).

Foto: Ripley

Ik hoop jullie met dit artikel voldoende geïnformeerd te hebben over de ‘basis’ van cannabinoïden. Ik ben van plan een serie hierover te schrijven, bestaande uit informatieve artikels, reviews en getuigenissen. Mocht je enige vragen hebben, voel je vrij om me een bericht te sturen op instagram.

In de volgende cannabinoïden 101-artikels zal ik verder ingaan op mijn persoonlijke ervaringen hieromtrent.

Ripley blogt over thee, spiritualiteit, tripjes en planten. Ook taboe-onderwerpen die mind opening zijn, schuwt zij niet. Je kan haar conscious content creation, travels en nog veel meer vinden op www.instagram.com/thejungalista


ENGLISH VERSION:

A small history lesson…


Cannabis is a genus of flowering plants in the family Cannabaceae and has gained quite the reputation in the past decades. It’s been labeled as an ‘illicit drug’ by our governments and those who blindy follow without questioning.
I’m here to tell you, that Cannabis is so much more than the ‘stigma’ that hangs over this plant as a dark cloud of ignorance.
While cannabis plants have been grown since (at least) the 3rd millennium BC, evidence suggests that it was being smoked for psychoactive effects at least 2,500 years ago in the Himalayas.
We can trace the first uses of cannabis and their origins back to Asia, where it was listed as one of the five fundamental  herbs of traditional Chinese medicine.
Around 1841, an Irish physician who worked as a medical officer in Bengal, brought the herb to Britain, where it was used as a medicine to treat isnomnia, chronic pains, depression…
Cannabis was criminalized in various countries beginning in the end of the 19th century.

It all started in the United States in the early 1900’s just after the Mexican Revolution, which was an influx of immigration from Mexico into the southern states.
These people brought their native language, culture and customs with them into their ‘new country’.
One of these customs was the use of cannabis as a medicine and relaxant.
Mexican immigrants referred to this plant as ‘marihuana’, while Americans were very familiar with the term  “cannabis”.
At that time, cannabis was present  in almost all tinctures and medicines available at the time.
For the Americans, the word “marihuana” was a foreign term which scared them. (I know, it’s as stupid as it sounds)

Just like in the modern age today, media did what it does best: they began to play on the public’s fears about the Mexican people by falsely spreading claims about those “disruptive Mexicans” with their dangerous native behaviors including marihuana use, the rest of the nation did not know that this “marihuana” was a plant they already had in their medicine cabinets.
The idea was to control, detain and deport the Mexican people on grounds of ‘drug use’ by using marihuana.
At this moment, 23 American states have legalised Cannabis.
In my home country, Belgium, cannabis possession or distribution is illegal. Yet the personal use of controlled substances, including cannabis, is not illegal under Belgian law. You can have under 3 grams of cannabis for your personal use.

The majority of laws in Belgium relating to controlled substances and other narcotics date back to 24 February 1921.
The movement to criminalise drugs within the country was primarily influenced by policy changes internationally, and the global shift towards stricter control of drug substances.
From 1919 there was an observed rise of drug use within Belgium, specifically cocaine and morphine. Although this was widely believed to be a direct consequence of the prohibition of the sale and public consumption of alcohol after the Law of 29 August 1919, experts now understand the rise in drug use to be a consequence of the devastation of World War I. (Source: Wikipedia)

Picture: Ripley

All you need to know about the plant

It’s time to dive deeper into the plant itself, so we can learn to understand and use cannabis as the medicine that it is.
The cannabis plant contains 483 known compounds, around 60 or more of which are cannabinoids and have their own healing properties.
The most well known compounds, which all work together are:

 • cannabinoids
 • flavonoids
 • terpenes

The two main cannabinoids are delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) and cannabidiol (CBD). The most commonly known of the two is delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), which is the chemical that is responsible for the psychoactive effects of cannabis.

‘The higher the CBD-to-THC ratio in a cannabis product, the less likely you are to feel a high.’ – The Rebels Apothecary 

Both CBD and THC have the exact same molecular structure: 

 • 21 carbon atoms
 • 30 hydrogen atoms
 • 2 oxygen atoms.  

A slight difference in how the atoms are arranged accounts for the different effects on your body.
Both CBD and THC are chemically similar to our body’s endocannabinoid system, which allows them to interact with our cannabinoid receptors.

THC

Besides being responsible for the psychoactive effects, THC is also a source of healing benefits.
It reduces-soothes-aids with:

 • nausea 
 • migraines and headaches 
 • depression and anxiety
 • glaucoma
 • muscle spasticity
 • low appetite
 • pain
 • inflammation 

In contradiction to popular belief no conclusive evidence that using cannabis causes psychiatric disorders like schizophrenia. 

CBD

CBD is psychoactive, just not in the same manner as THC, because it doesn’t produce the ‘high’ you can get from THC. It’s one of the most prevalent compounds inside the cannabis plant. 
Both cannabinoids have many of the same medical benefits, CBD however, doesn’t cause the euphoric effects like THC does. 
No standard exists to measure the levels of cannabidiol in one’s body. This is why CBD won’t show up in a drug test. CBD isn’t amongst the screened substances, since it doesn’t get you high.
CBD is mainly derived from hemp,  which is almost completely devoid of THC.
It has a number of therapeutic effects:

 • aiding with chronic pain
 • blocking out migraines
 • soothing with inflammation 
 • reducing anxiety
 • reducing pain caused by endometriosis 
 • prevents seizures 
 • helps with depression
 • helps with psychosis or mental disorders

CBD could reduce drug craving and anxiety in recently-abstinent individuals with heroin use disorder. The study found that, compared to those who received a placebo, individuals who received a dose of CBD medication showed a reduction in craving for heroin as well as reduced anxiety, which lasted for about a week after taking the CBD medication. (Source: Recovery Research Institute)

CBD isolates and Full Spectrum CBD oils: The difference

Full-spectrum CBD is made with an extract that contains all or nearly all of the compounds naturally present in the cannabis plant, including THC. 
Yet, the amount is so little, it won’t be enough to get you high. Unfortunately if you take this particular type of CBD oil in large doses, the THC could show up on a drug test. 
If you want to prevent this, try taking smaller doses of full-spectrum CBD or stick to CBD isolate.

CBD isolate, contains only CBD because the CBD is being isolated from the cannabis extraction. (It can also be made in a lab, from sugar for example)

Picture: Ripley

I hope that I covered the ‘basics’ around cannabinoids in this article for you.
This is the first in a series of informative articles, reviews and testimonials about this subject. If you have any questions, feel free to send me a DM on Instagram.
I will dive deeper into my personal experiences in the upcoming ‘cannabinoids 101’ articles. 

Ripley blogs about tea, spirituality, her adventures and plants. She hate taboo’s so she will also talk about these subjects. You can find her conscious content creation, travels and much more op
www.instagram.com/thejungalista

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *